Cenník

Dátum poslednej úpravy: 1. októbra 2012.

Prenájom stránky7mesačne alebo 42€ ročne

Pri mesačných platbách sa účtuje vždy za uplynulý kalendárny mesiac. V prípade, že používateľ službu, alebo jej časť nevyužíval celý mesiac, zaplatí iba alikvotnú čiastku (napr. ak mal mesiac 30 dní a služba bola aktívna iba 15 dní, platí presnú polovicu bežnej ceny).

Ročné predplatné sa platí vobpred. Ceny sú uvádzané v rátane DPH. Sme platcami DPH.